1. 1PVC PREFABRICIRANE ZAGATNICE

  PVC PREFABRICIRANE ZAGATNICE

  Izjemne lastnosti PVC zagatnic so razlog za širok spekter uporabe. Zagatnice formirajo bariero, ki je izredno odporna, ter estetska zaradi popolne korozijske odpornosti. Vgrajujemo jih lahko kjerkoli saj so narejene iz  inertnega materiala in nimajo nobenega vpliva na okolje. Zelo uporabne so pri izdelavi protipoplavnih barier ter pri zaščiti brežin rek, jezer  in ob morju. V prid PVC zagatnicam govori tudi rezmerje med ceno in zmogljivostmi. Področja uporabe PVC-zagatnic:

  - korozijsko odporna zaščita vodnih in fekalnih rezervoarjev,
  - protipoplavne bariere,
  - začita izkopov, plazov, drenažnih jarkov,
  - bariere za preprečitev pronicanja podzemnih voda tudi na ekološko ogroženih površinah,
  - kostrukcijski elementi za cestne prepuste,
  - konstrukcijski elementi za zaščito cest pred plazovi,
  - zaščita pred erozijo brežin zadrževalnikov vode,
  - elementi sistemov podpornih zidov,
  - elementi za izgradnjo zelenih površin.

 2. 2IZDELAVA GRUŠČNATIH KOLOV

  IZDELAVA GRUŠČNATIH KOLOV

  Slabo nosilna tla so večen problem pri gradnji objektov. Za reševanje takih problemov se poslužujemo različnih metod med katerimi je tudi vgradnja gruščnatih kolov. Vgradnja gruščnatih kolov se lahko izvaja na dva načina in sicer s t.i. ‘mokrim postopkom’, pri katerem s pomočjo posebnega prosto visečega nastavka in visokotlačnih vodnih črpalk izdelamo v tleh vertikalen prostor določenega premera, ki ga nato z vrha zapolnimo z gruščem. Drugi postopek je brez uporabe vode, pri čemer stroj s pomočjo vibratorja in posebnega nastavka na vodilu vtisne cilindrično iglo v tla, skozi katero nato v dno spusti grušč, ki ga pri izvlačenju igle še zgosti s pomočjo vgrajenih vibratorjev. V splošnem vgradnja gruščnatih kolov šteje za izboljšavo temeljnih tal, saj na obravnavanem območju vgradimo dober material v tla. Vgradnja gruščnatih kolov nam torej izboljša nosilnost temeljnih tal, kar je bil tudi prvotni namen.

 3. 3VGRADNJA VERTIKALNIH DRENAŽ

  VGRADNJA VERTIKALNIH DRENAŽ

  Ena pogosteje uporabljenih metod za izboljšanje slabo nosilnih tal je vgradnja vertikalnih drenaž. Vertikalne drenaže skupaj z pred- oz. preobremenilnim nasipom občutno skrajšajo čas konsolidacije pri čemer v določenem času dosežemo glavni del posedkov že pred gradnjo. Glavni spremljevalec slabo nosilnih tal je najpogosteje visok odstotek vode. Ujeta voda se v takih tleh počasi izceja, kar privede do dolgotrajne konsolidacije ter velikih posedkov. Pri takih pogojih bi hiter nanos obtežbe kaj hitro privedel do stabilnostnih problemov in celo do porušitve temeljnih tal. Z vgradnjo vertikalnih drenaž pravokotno na naša nosilna tla in do željene globine (navadno do nosilne podlage) ustvarimo drenažne ‘kanale’, ki poskrbijo za upad pornih tlakov ter izcejanje vode iz temeljnih tal po nanosu obtežbe. S tem postopkom dosežemo neprimerno hitrejšo konsolidacijo temeljnih tal ter posledično povečano stabilnost le teh. Vse to pa nam omogoča, hitrejši pričetek gradnje željenega objekta.


 • PVC PREFABRICIRANE ZAGATNICE

  PVC PREFABRICIRANE ZAGATNICE

  Izjemne lastnosti PVC zagatnic so razlog za širok spekter uporabe. Zagatnice formirajo bariero, ki je izredno odporna, ter estetska zaradi popolne korozijske odpornosti. Vgrajujemo jih lahko kjerkoli saj so narejene iz  inertnega materiala in nimajo nobenega vpliva na okolje. Zelo uporabne so pri izdelavi protipoplavnih barier ter pri zaščiti brežin rek, jezer  in ob morju. V prid PVC zagatnicam govori tudi rezmerje med ceno in zmogljivostmi. Področja uporabe PVC-zagatnic:

  - korozijsko odporna zaščita vodnih in fekalnih rezervoarjev,
  - protipoplavne bariere,
  - začita izkopov, plazov, drenažnih jarkov,
  - bariere za preprečitev pronicanja podzemnih voda tudi na ekološko ogroženih površinah,
  - kostrukcijski elementi za cestne prepuste,
  - konstrukcijski elementi za zaščito cest pred plazovi,
  - zaščita pred erozijo brežin zadrževalnikov vode,
  - elementi sistemov podpornih zidov,
  - elementi za izgradnjo zelenih površin.

 • IZDELAVA GRUŠČNATIH KOLOV

  IZDELAVA GRUŠČNATIH KOLOV

  Slabo nosilna tla so večen problem pri gradnji objektov. Za reševanje takih problemov se poslužujemo različnih metod med katerimi je tudi vgradnja gruščnatih kolov. Vgradnja gruščnatih kolov se lahko izvaja na dva načina in sicer s t.i. ‘mokrim postopkom’, pri katerem s pomočjo posebnega prosto visečega nastavka in visokotlačnih vodnih črpalk izdelamo v tleh vertikalen prostor določenega premera, ki ga nato z vrha zapolnimo z gruščem. Drugi postopek je brez uporabe vode, pri čemer stroj s pomočjo vibratorja in posebnega nastavka na vodilu vtisne cilindrično iglo v tla, skozi katero nato v dno spusti grušč, ki ga pri izvlačenju igle še zgosti s pomočjo vgrajenih vibratorjev. V splošnem vgradnja gruščnatih kolov šteje za izboljšavo temeljnih tal, saj na obravnavanem območju vgradimo dober material v tla. Vgradnja gruščnatih kolov nam torej izboljša nosilnost temeljnih tal, kar je bil tudi prvotni namen.

 • VGRADNJA VERTIKALNIH DRENAŽ

  VGRADNJA VERTIKALNIH DRENAŽ

  Ena pogosteje uporabljenih metod za izboljšanje slabo nosilnih tal je vgradnja vertikalnih drenaž. Vertikalne drenaže skupaj z pred- oz. preobremenilnim nasipom občutno skrajšajo čas konsolidacije pri čemer v določenem času dosežemo glavni del posedkov že pred gradnjo. Glavni spremljevalec slabo nosilnih tal je najpogosteje visok odstotek vode. Ujeta voda se v takih tleh počasi izceja, kar privede do dolgotrajne konsolidacije ter velikih posedkov. Pri takih pogojih bi hiter nanos obtežbe kaj hitro privedel do stabilnostnih problemov in celo do porušitve temeljnih tal. Z vgradnjo vertikalnih drenaž pravokotno na naša nosilna tla in do željene globine (navadno do nosilne podlage) ustvarimo drenažne ‘kanale’, ki poskrbijo za upad pornih tlakov ter izcejanje vode iz temeljnih tal po nanosu obtežbe. S tem postopkom dosežemo neprimerno hitrejšo konsolidacijo temeljnih tal ter posledično povečano stabilnost le teh. Vse to pa nam omogoča, hitrejši pričetek gradnje željenega objekta.