KORTEX GT

Tkani geotekstili so proizvodi primerni za uporabo v primeru, ko je poleg filtracije in ločevanja zahtevana še ojačitvena funkcija. Ti materiali so sposobni prenesti visoke obremenitve pri čemer pa imajo razmeroma nizko stopnjo raztezanja. Lahko so izdelani iz polipropilena (PP) ali poliestra (PET). Primerni so za izvajanje različnih projektov, kot npr:

- ojačitvena plast pod nasipi
- nasipi na pilotih
- gradnja cest
- izdelava utrjenih brežin
- izdelava zvočnih ovir
- sanacija plazov
- ojačitev nestabilnih tal ipd.

KORTEX GT je tkan geotekstil iz visoko trdnih poliestrskih (PET) trakov. Uporablja se kot ojačitev pri izgradnji  parkirišč, voziščnih konstrukcij, pri nasipnih konstrukcijah, pri nasipih na pilotih, pri podpornih zidovih, za ojačitev slabo nosilnih tal ipd. Proizvodi so primerni za uporabo v drobno zrnatih zemljinah. Imajo visoko natezno trdnost pri majhnih raztezkih. Nizke vrednosti lezenja omogočajo dolgoročno stabilnost.