HE BLANCA

PROJEKTI

Dobava netkanega geotekstila s posebnimi tehničnimi lastnostmi (projektna zahteva) za objekt HE – Blanca. Vgradnja je potekala po brežinah vzdolž rečnega korita in sicer takoj pod kamnito oblogo brežin kot zapora za preprečitev izpiranja finih delcev kar je posledica strujanja vode.