KAL TUPELCE

PROJEKTI

Vgradnja bentonitne polsti Bentomat za zagotovitev tesnenja kala. Na ustrezno pripravljeno podlago je bila položena polst preko katere je bila razgrnjena obtežilna plast ilovnate zemlje in na koncu še kamnita obloga. Bentonitna glina znotraj polsti ob stiku z vodo nabrekne ter zagotavlja vodotesnost.