KAL KRAS

PROJEKTI

Vgradnja bentonitne polsti Bentomat za zagotovitev tesnenja kala. Na ustrezno pripravljeno podlago je bila položena polst preko katere je bila razgrnjena še obtežilna plast ilovnate zemlje. Bentonitna glina znotraj polsti ob stiku z vodo nabrekne ter zagotavlja vodotesnost.