ZADRŽEVALNIK MENGEŠ

PROJEKTI

Vgradnja bentonitne polsti Bentomat za zagotovitev tesnenja zadrževalnika. Na ustrezno pripravljeno podlago je bila položena polst preko katere je bila razgrnjena še obtežilna plast drobljenca ter zemlje. Bentonitna glina znotraj polsti ob stiku z vodo nabrekne ter zagotavlja vodotesnost pri čemer je erozijsko odpornost brežin zadrževalnika omogočala 3D-mreža Enkamat 7210. Izvajalec del PIRC Gradnje d.o.o..